Ich prins Pim,

Twiëde kindj van pap en mam
Broor van aod jeugdprins Rik
Woënend, al mien ganse leave, ôppe Baoldersewaeg
Raekelskop van 2NI6 van de sjoël in Belsj
Groëte knommelaer thoës in de garage
Gek ôp crosse ôp alles wat eine motor haet
Zit gaer te visse aan de Maas
Altiëd in veur ein geintje
Sjpraek gaer aaf met mien kamereuj
Groëtste wins waas Prins

Ich prinses Maud,

Groëte zus van Thymen
Dochter van Hof DJ Vroom
Lid van ein eg vastenaovesgezin
Danseres biej Bounce
Groëte leefde veur aafsjpraeke met vrinj
Gezellige “tante” van A2A van ut Bouwens
Getrouwd met miene mobiel
Ein egte shoppingqueen
Altiëd gedruimd om Prinses te waere

Weej proklamere det:

îdderein eine Vastelaovend van goud kriegt
weej d’r same met ôs jeugdraod, ut trio en de groëte raod ein geweldig fiës van make
îdderein in ut Keverriek mei duit
weej neet ôppe tiëd nao hoës gaon
îdderein nao de resepsie moog kômme
neemes de optôch moog misse